Tussen 1 januari en 28 februari 2023 is het weer mogelijk om de subsidie aan te vragen voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid onder werknemers.

Investeren in basisvaardigheden op de werkvloer (zoals taal, rekenen en/ of digitale vaardigheden) heeft verschillende voordelen, voor de werknemer en werkgever: minder fouten op de werkvloer, meer zelfvertrouwen, meer zelfstandigheid, efficiënter en effectiever communiceren, meer betrokkenheid, en verlaging van werkstress én ziekteverzuim.

Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of een (arbeids-)migrant is. Je kunt de subsidie bovendien gebruiken voor een of meer opleidingstrajecten. Belangrijk: je mag de subsidie alleen inzetten voor werknemers met een taalniveau lager dan het referentieniveau 2F, rekenvaardigheid op een niveau lager dan referentieniveau 2F, of digitale vaardigheden op een niveau lager dan het basisniveau 2.

 

Tips bij het aanvragen, je leest ze via deze link Subsidie werkgevers.