De ministeriële Regeling UWV ontslagprocedure (Ruo) bevat procedurele regels over bijvoorbeeld termijnen voor hoor en wederhoor, het raadplegen van de ontslagadviescommissie en het verlenen van uitstel. UWV wil naar werkgevers, werknemers en rechtshulpverleners transparant zijn over hoe UWV de ministeriële procedurele regels in de praktijk toepast. Daarom zijn de Uitvoeringsregels ontslagprocedure (eerste versie: september 2020) gemaakt.

Aan de ontslagpraktijk wordt hiermee meer duidelijkheid geboden over bijvoorbeeld de absolute en relatieve competentie, het verlenen van uitstel, het doen van een voorlopige aanvraag, de herhaalde aanvraag, de klachtregeling en reactietermijnen. Per 1 april 2023 is er een nieuwe versie uitgebracht. Deze vervangt de versie van september 2020 en bevat naast een aantal verbeteringen ook een aantal aanvullingen. De wijzigingen zijn toegelicht op pagina 4 en 5.

Je kunt de nieuwe uitvoeringsregels downloaden op uwv.nl:

uitvoeringsregels-ontslagprocedure-april-2023.pdf (uwv.nl)
op pagina 4 en 5 vind je een toelichting van de wijzigingen.

Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-8961.pdf

Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-8963.pdf

Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoeringsregels ontslagprocedure:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-8966.pdf