In juni is de vierde druk van de uitgave ‘UWV ontslagprocedure – Uitvoeringsregels en regelgeving’ verschenen. Dit is een naslagwerk voor eenieder die te maken krijgt met UWV bij het voeren van een ontslagprocedure.Deze uitgave bevat de nieuwe uitvoeringsregels die UWV in acht neemt bij de behandeling en beoordeling van ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
Daarnaast bevat deze uitgave alle relevante wet- en regelgeving en wijzigingsbesluiten die bij de UWV ontslagprocedure van toepassing zijn. Alle teksten zijn bijgewerkt naar de stand op 1 april 2023.

Het boek is op te vragen bij bestuursbureau@siev.nl