Steeds meer schoonmaakbedrijven werken met zzp’ers als onderaannemer. In feite ook ingegeven door personeelstekorten. De inhuur van zzp’ers wordt ook vaak makkelijker ervaren dan het in dienst hebben van werknemers, maar inhuur van zzp’ers is niet zonder risico’s, vooral die van schijnzelfstandigheid. Welke risico’s loopt de schoonmaakondernemer die een zzp’er inleent? Hoe kun je dit beperken met een goede overeenkomst?

Hella Vercammen van The Legal Company legt het uit in dit artikel op Clean Totaal: Werken met zzp’ers: Zorg voor een veilige onderaannemingsovereenkomst – Cleantotaal.nl