Na de toeslagaffaire en meer is ook bij UWV doorgedrongen, dat UWV van een uitvoeringsinstantie met een stugge,  rechtlijnige organisatie toe wil naar een uitvoeringsinstantie met een menselijke aanpak. Hiervoor wil UWV graag in overleg met de werkgevers vertegenwoordigd in werkgeversorganisaties. Op 26 januari 2023 was de eerste bijeenkomst. De opkomst van brancheverenigingen was hoog. Ook de opkomst van de vertegenwoordigers van UWV was hoog. Frank Verberne was namens SIEV afgevaardigd; SIEV was als enige in de schoonmaak aanwezig.

Tijdens gesprekken met de directie van UWV bleek al snel, dat ze bewondering hebben voor het SIEV. Ze waren zeer te spreken over de publicatie die wij hadden gedaan, omdat wij aanwezig waren. Ik heb aangegeven dat wij graag aan onze leden kenbaar maken, waarmee wij als bestuur allemaal bezig zijn. SIEV steeg helemaal in aanzien, omdat wij een branchevereniging waren die wordt geleid door bestuurders die tevens ondernemer zijn van een mkb-bedrijf. Ik heb daarom SIEV goed kunnen promoten binnen het UWV.

UWV heeft bewondering voor SIEV

Verbeteringen
Ik heb te kennen gegeven dat ik persoonlijk de werkwijze van UWV sterk zie verbeteren. Ik heb ook aangegeven dat onze leden en dan vooral de kleinere mkb-bedrijven wel vaak tegen muren en deuren aanlopen en dat brieven of publicaties door veel ondernemers niet of nauwelijks te begrijpen zijn. Daarmee waren ook andere brancheverenigingen het eens. NOA – de branchevereniging van afbouwbedrijven (1600 leden) beaamde dit. NOA adviseerde onder andere om meer korte voorlichtingsfilmpjes in plaats van lange teksten in de UWV-nieuwsbrief. Ook de leden van NOA waarderen en bekijken filmpjes meer en dan geschreven nieuwsbrieven.

Reminder in plaats van boete
Persoonlijk heb ik ook de boeteregeling van UWV ter sprake gebracht. Ben je te laat met het aanmelden van een verzuim van een vangnetter, dan ontvang je direct een boete. Ze hebben mij toegezegd om hier zeker naar te kijken: het termijn op gaan rekken naar 6 weken en bij het te laat melden krijg je de eerste keer voortaan een reminder in plaats van een boete.

Momenteel kampt UWV met een grote achterstand (75.000) als het gaat om mensen die langer dan 2 jaar ziek zijn.  Dit willen ze onder andere oplossen met het inrichten van Sociaal Medische Centra door heel Nederland. Ook wordt de eindbeoordeling van een bedrijfsarts voortaan als startpunt genomen. Hierdoor is een nieuwe herkeuring door een UWV-arts niet meer nodig.

Belang voor leden
Kortom, een zeer interessante bijeenkomst waar er ECHT geluisterd werd. Als brancheorganisatie kunnen en mogen we meedenken. Ik wil dan zeker deze bijeenkomsten blijven bezoeken. Ook gezien wij als enige brancheorganisatie in de schoonmaakbranche deze UWV-bijeenkomst blijkbaar interessant genoeg vinden om aanwezig te zijn en om mee te praten over onderwerpen die voor onze medewerkers en onze leden van belang zijn.

Zijn er SIEV-leden die graag iets met UWV bespreekbaar willen maken?

Op donderdag 13 april vindt het volgende UWV-brancheoverleg plaats. Zijn er leden die graag iets met UWV bespreekbaar willen maken omdat ze bijvoorbeeld ergens tegenaan lopen, geef dit dan door aan het bestuursbureau@siev.info. Ik kan dit dan als onderwerp inbrengen.

Met dank alvast voor uw meedenken.

Frank Verberne,
SIEV-bestuurslid