Precies een maand na ons vorige bestuursoverleg kwam het bestuur op 7 maart weer samen. We hadden een overvolle agenda om ons over te buigen: ALV, SIEV Keurmerk, SIEV Verzekeringsloket, themabijeenkomsten, ledenwerving, welkomstgeschenk en SIEV app. 

ALV op donderdag 20 april 2023
De locatie voor de ALV is bekend: we zijn van harte welkom bij NESO in Bemmel. Het eerste opleidingscentrum waar bijna alle vormen van schoonmaakdienstverlening in praktijksituaties kunnen worden geleerd. Daarnaast hebben we als bestuur uitgebreid stilgestaan bij de onderwerpen, die we op deze bijeenkomst willen bespreken, zoals het Keurmerk SIEV 2.0, interessante sprekers voor onze leden en het welkom heten van onze nieuwe leden. Verder informatie over de invulling en wie de sprekers worden volgt nog.

Nieuw is dat we dit keer de ALV willen afsluiten met een diner om zo de leden ook de gelegenheid te geven met elkaar in gesprek te gaan op informele wijze. Daar wordt de meeste kennis gedeeld en worden met elkaar relaties opgebouwd.

Keurmerk SIEV 2.0
Het Keurmerk SIEV 2.0 begint steeds meer vorm te krijgen en de Keurmerk-commissie zal deze met trots presenteren op onze ALV.

SIEV Verzekeringsloket
SIEV heeft een samenwerking opgetuigd met RIVEZ Assurantiën en Risicobeheer. Speciaal voor onze leden zijn er vele voordelen op het gebied van collectieve verzekeringen. Te denken valt aan de premie en een passende dekking, die juist ook aansluit op de leveringsvoorwaarden en cao-afspraken. We gaan werken met vaste contactpersonen die ervaring hebben in de schoonmaaksector. Er zijn verschillende gesprekken geweest met het bestuur en RIVEZ en in dit overleg hebben we de domeinnamen vastgesteld, het beeldmerk, hoe we de Nieuwsbrief gaan optuigen en op welke wijze de leden gaan kennis maken met RIVEZ op de ALV.

Themabijeenkomst Arbeidsmarkt; denken én handelen in mogelijkheden
Het bestuur gaat 2 interessante themabijeenkomsten organiseren voor leden over dit onderwerp met als insteek om dit een bijeenkomst te laten zijn vol tips en vooral praktische aanwijzingen hoe je nieuwe medewerkers het beste kunt werven en waar je vooral op moet letten en ook concrete successen komen aan de orde.

Ledenwerving 2023
Het bestuur is druk bezig met een professioneel bureau om een landelijke actie op te zetten om nieuwe leden te werven. In het bestuursoverleg is gesproken over wie onze potentiële leden zijn en op welke wijze wij hen gaan benaderen.

Welkomstgeschenk nieuwe leden
We zijn door de welkomstgeschenken heen en we hebben in het overleg besproken hoe het nieuwe geschenk eruit moet komen te zien. Deze gaat nu ontwikkeld worden.

SIEV-app voor de leden
Communicatie is uiterst belangrijk voor SIEV. Het succes van de samenwerking binnen SIEV door iedereen (leden, bestuur en bestuursbureau) is snelle en open communicatie tussen en met elkaar, maar ook toegang tot juiste informatie en kennis vergaren. SIEV gaat haar eigen SIEV-app krijgen en als bestuur is druk gesproken over de inhoud, inrichting en wie daar toegang toe gaat krijgen. Streven is om de app tijdens de ALV te lanceren.

Laetitia Simonis
vice-voorzitter SIEV