Deze week hebben de besturen van SIEV en VOCC vervolg gegeven aan de uitgesproken intenties voor nadere samenwerking.

De bestuursleden van beide brancheverenigingen hebben afgelopen woensdag een constructieve bijeenkomst gehad op het bestuursbureau, gevoerd door OBSD. In de zomermaanden zullen de plannen verder uitgewerkt worden.