De roep van veel SIEV-leden om hulp bij verzuimvraagstukken is gehoord. Sinds eind september is de Verzuimdesk actief. Daar kunnen mkb’ers terecht met eerstelijns vragen over verzuim. Deze desk was één van de hete hangijzers tijdens de cao-onderhandelingen eind vorig jaar en met de komst is een vurige wens van onder meer branchevereniging SIEV uitgekomen. Om voor de kleinere bedrijven maatwerk te bieden, werkt SIEV zelf ook aan een eigen Verzuimdesk.

Eind september is de Verzuimdesk, die is opgezet door OSB in samenwerking met de RAS, live gegaan. De verzuimdesk is de uitwerking van één van de cao-projecten en bedoeld om ondernemers te ondersteunen bij de vaak ingewikkelde verzuimregels. De Verzuimdesk wordt in eerste instantie als pilot ingezet en is tot 1 maart 2020 bereikbaar.

Gerichte ondersteuning
Aanleiding voor de pilot is dat vooral mkb-bedrijven moeite hebben om verzuimdossiers op orde aan te leveren bij de verzuimcommissie. Ook worstelen de bedrijven met frequent en grijs verzuim en ze missen vaak kennis hoe dit kan worden aangepakt.

De ondersteuning bestaat uit de telefonische verzuimdesk. Daarnaast is een expertteam samengesteld met vertegenwoordigers van bedrijven en externe experts. Dit expertteam brengt expertise in en deelt kennis en inzichten met betrekking tot verzuim. Het expertteam gaat in op belangrijke thema’s en ontwikkelingen binnen verzuim en adviseert vervolgens de commissie ziekteverzuim RAS.

Omdat de verzuimdesk van OSB en RAS niet helemaal aansluit op de wensen van kleinere bedrijven, komt SieV binnenkort zelf ook met een eigen verzuimdesk. Hierover volgt meer informatie tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (ALV) van SieV, die op 21 november a.s. gehouden wordt.

Hoog verzuimpercentage
Uit cijfers van het CBS blijkt dat de schoonmaakbranche op de derde plek staat van de hoogste verzuimpercentages. Alleen de zorgsector (op 1) en de overheidsdiensten (op 2) kennen een hoger verzuim. In 2005 was het gemiddelde verzuimcijfer in de branche 4,6%, in 2018 is dit gestegen tot 5,9%. De stijging kent meerdere oorzaken van wet- en regelgeving die de bewegingsvrijheid van ondernemers steeds meer beperkt tot het achterblijven van innovaties die het werk lichter maken.

De verzuimdesk is elke werkdag bereikbaar tussen 8.30 – 17.00 uur via het telefoonnummer: 073 – 648 38 50 (keuzemenu 3).