Op 20 september is het Prinsjesdag en wordt de Miljoenennota gepresenteerd. Uit de uitgelekte informatie wordt duidelijk dat er sprake zal zijn van een reparatie van de koopkracht. Met deze reparatie zal naar verluidt 15 miljard euro gemoeid gaan. Het minimumloon, en ook de hieraan gekoppelde AOW en bijstand, stijgt met 10%. Welk effect zal deze stijging hebben voor de schoonmaaksector?

Henk Cornelisse, redactielid van Clean Totaal, belicht het effect in dit artikel en de reactie van SIEV: gevolgen stijging minimumloon schoonmaaksector