De campagne ‘Elke dag weer’ is van start! Een campagne voor veilig en gezond werken in de schoonmaak- en glazenwassersbranche, gericht op lichamelijke belasting en ongewenst gedrag. De campagne loopt tot eind 2021 en biedt allerlei hulpmiddelen, zoals een website, werkwijzers, trainingen, e-learnings en nog veel meer. Om deze inzet te onderstrepen, onderschrijven sociale partners en bedrijven een aantal gezamenlijke afspraken. Doe ook mee! Hoe meer bedrijven en medewerkers meedoen, hoe meer veranderingen we in gang zetten. Schoonmakers doen immers belangrijk werk, ook al zijn ze niet altijd zichtbaar. Elke dag weer zorgen ze voor schone scholen, ziekenhuizen, gevels en openbaar vervoer. Ze zorgen dat bedrijven en instellingen blijven draaien.

Elke dag weer, zoo heet de campagne. Om te benadrukken dat schoonmakers elke dag weer dit onmisbare werk doen. En om aan te geven dat we elke dag weer een stap kunnen zetten om de omstandigheden waaronder dit werk gedaan wordt, te verbeteren. Sociale partners hebben dit in de cao voor de schoonmaakbranche benadrukt: het is belangrijk dat het werk als waardevol wordt gezien. Daarbij hoort een gezonde manier van werken, in een veilige omgeving. Schoonmakers moeten met plezier naar hun werk gaan, zonder lichamelijke klachten.

De campagne wil er (mede) voor zorgen dat problemen bespreekbaar worden. Dat het normaal wordt om zaken als pijnklachten aan de orde te stellen. Dat je met je leidinggevende in alle veiligheid ongewenst gedrag – zoals discriminatie, (seksuele) intimidatie of pesterijen – kunt bespreken. Want als we goed voor onze mensen zorgen, komt dat de kwaliteit van het werk ten goede en kunnen uitval en verzuim teruggedrongen worden.

Doe mee!
Verschillende bedrijven, schoonmakers en glazenwassers hebben zich al gecommitteerd aan deelname aan de bewustwordingscampagne. We nodigen alle bedrijven en schoonmakers in de branche uit mee te doen. Meld je aan via meedoen.elkedagweer.nl, zodat de branche zich als een geheel sterk maakt voor een veilige en gezonde werkplek.

Praktische info
www.elkedagweer.nl
Facebook              Elkedagweer
Instagram             Elkedagweer.nl
LinkedIn                Elke dag weer
hashtag                 #elkedagweer