De Regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Welke maatregel komt daarvoor in de plaats?

Het kabinet introduceert de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn al bekend. Klik HIER om deze te lezen.

Ook is er inmiddels een bestand beschikbaar met vragen en antwoorden over dit noodfonds. Zie deze link:
Vragen en antwoorden over Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)