085 - 210 11 20 bestuursbureau@siev.nl

Met genoegen nodigen wij je uit voor onze eerste ALV in 2024 op dinsdag 26 maart aanstaande!

Want wat zijn we goed bezig! Onze voorzitter is druk met het aanhalen en uitbreiden van alle contacten binnen onze branche en ook ons bestuur steekt veel tijd in het verder ontwikkelen van SIEV. Daarnaast hebben we op deze ALV een spannende primeur, dus we kijken uit naar jouw komst!

 Agenda ALV:

– Opening
– Vaststellen notulen vorige vergadering
– Mededelingen
– Jaarverslag 2023
– Financieel jaarverslag 2024
– Jaarplan 2024
– Stemming lidmaatschapseis “verplichte ondertekening Code”
– Welkom nieuwe (keurmerk)leden
– Rondvraag
– Sluiting