085 - 210 11 20 bestuursbureau@siev.nl

Beste leden,

Dinsdag 19 maart zijn de nieuwe CAO onderhandelingen begonnen tussen de huidig sociaal partners in de schoonmaak.

Nog altijd neemt SIEV niet deel aan dit eindproces maar we weten ondertussen ook wel hoe we de sleutel naar deelname aan dit proces moeten gaan gebruiken. Door groei worden we een belangrijke factor die dwars kan liggen bij de minister rondom het Algemeen Verbindend verklaren en zullen we ter voorkoming dan vanzelf in het bad worden meegetrokken door de nu onderhandelende BIG5 werkgeversorganisatie.

Zoals je wellicht gelezen hebt, gaan de vakbonden met veel energie het proces in. Dinsdag zijn de eisen van partijen op papier afgegeven en is men vervolgens weer uit elkaar gegaan. Donderdag 28 maart komen partijen weer bijeen, gevolgd door 8&9 april en 6&7 mei, en dan moet op het einde een akkoord liggen. Of niet natuurlijk.

SIEV heeft eerder dit jaar gesprekken gevoerd met de vakbond FNV en later ook als commissie met Schoonmakend Nederland en daarbij gepolst naar de inzet. En we hebben daar ook ons mkb-geluid meegegeven alhoewel we nu verder geen sturende partij zijn. Tot het proces op welke wijze dan ook is afgerond natuurlijk.

De vakbonden en vooral FNV komen met heel hoog ingestelde eisen. Er is niet direct noodzaak om daar heel wakker van te liggen, als er al een deal komt, is die altijd lager dan wat vooraf verwacht wordt. En hoe lager men vooraf inzet, des te lager zal men ook uitkomen. En kiest men daarom dit keer voor een overdreven voorstel.

Wel valt al vast te stellen dat er uiteindelijk weer kostenverhogende elementen zullen worden vastgelegd. Simpelweg omdat onderhandelingen nu eenmaal zo gaan. Maar tevens is vast te stellen dat het zeer lastige onderhandelingen zullen gaan zijn waarbij de uitkomst zeer ongewis gaat zijn.

Gisteravond 20 maart is de CAO commissie van SIEV weer bij elkaar gekomen om de individuele voorstellen rustig te bespreken. Als mkb-werkgevers hebben we het beste voor met onze bedrijven maar zeker ook met ons personeel. En kunnen we als we het rustig analyseren, vaststellen dat een aantal zaken best bespreekbaar kunnen zijn, een aantal zaken een hele andere aanpak zouden moeten krijgen en een aantal zaken absoluut tot onzinnig gerekend dienen te worden.

Helemaal overal op tegen zijn, is wellicht een natuurlijke reactie, zeker als de voorstellen zo doorgedreven zijn als die nu voorliggen. Maar blijf daarbij zien dat het een openingszet is zoals die al iedere keer wordt neergelegd.

Op dit ogenblik heeft het nog geen zin om allerlei zaken in de pers uit te spreken. Daar is het ook veel te vroeg voor. De partijen nemen ook zelf daar 1,5 week voor en die tijd hebben we als SIEV ook. Mevrouw Van Ark heeft namens Schoonmakend Nederland wel een interview laten plaatsen in de Telegraaf en daarbij haar vroegere uitstekende politieke talenten gebruikt. Veel woorden op papier maar feitelijk ook helemaal niets zeggen. Hetgeen ook werd vastgesteld door de vakbonden. Ook dat hoort allemaal bij het spel der onderhandelingen.

Dinsdag 26 maart 14.30 hebben we in Maassluis de ALV en daar zal de commissie CAO een aantal zaken vanuit de voorstellen willen doorspreken met de leden. Waarbij we vooral op zoek zijn naar betaalbare en organisatorisch te regelen alternatieven, welke naar idee van de commissie kunnen leiden tot alsnog een betere beloning, een versimpelde structuur van het loongebouw en een beter uit te leggen verhogingssysteem zonder dat de kosten opnieuw uit de pan swingen. Voorts polsen we graag naar wat (deels of aangepast) aanvaardbaar is en wat absoluut onbespreekbaar gaat zijn.

Aan de hand van de gesprekken en meningen zullen we dan jullie visie op papier zetten en deze aan partijen overhandigen. En de benodigde pers ook opzoeken.

Onderhandelen is geven aan bonden, daar waar ze zelf weinig teruggeven. Een veelal eenrichtingsgebeuren. Daar kunnen we ontzettend negatief over zijn, maar dan komen we ook nooit aan tafel. Alleen door niet direct zenuwachtig te worden van eerste voorstellen en door een constructief verhaal met elkaar op te stellen, kunnen we ons doel in de toekomst gaan bereiken. En door ieder bedrijf dat je kent zich te laten aansluiten bij SIEV natuurlijk.

We roepen een ieder op die zich niet heeft aangemeld voor de ALV dit alsnog te doen door het Bestuursbureau te mailen om zich aan te melden. Dinsdag 26 maart om 14.30 bij MTS Europroducts bv te Maassluis. Inclusief door hen aangeboden BBQ. Doe mee, praat constructief mee en meld je aan!

Namens het bestuur en de commissie CAO,

Paul Fok, Achint Atwal