085 - 210 11 20 bestuursbureau@siev.nl

SIEV hield een succesvolle ALV, waarbij naast huldiging van leden onderwerpen als de CAO, het Keurmerk en de ontwikkelingen in de branche ter sprake kwamen. Tevens werd het eerste magazine ‘De SIEV 500’ gelanceerd.

“Er waren 65 mensen aanwezig”, aldus voorzitter Paul Fok. “Ik ben verheugd over dit aantal, dat hoger lag dan in voorgaande jaren. Daarbij viel me het me op dat er ook jongere ondernemers onder de gasten waren. Ook dat is voor mij een belangrijk signaal dat we op de goede weg zijn. Het positivisme overheerste dan ook tijdens de ALV. Je proefde een gevoel van saamhorigheid”.

“Tevens was het in logistiek opzicht perfect geregeld bij gastheer MTS Euro Products BV in Maassluis. We willen daarom onze dank en complimenten uitspreken aan de uitstekende organisatie onder leiding van Georgina Karijosentono en de ontvangst door Sander Ekhart”.

Ten aanzien van de CAO-discussie over de verhoging van het loon werd door de leden een aantal stellingen bediscussieerd. Paul Fok: “Zo vroegen de leden zich hardop af of je de eindejaarsuitkering bij het maandelijkse salaris moet optellen om een correcte verhouding met de WML te krijgen. We hebben twee loonschalen voorgesteld, namelijk met en zonder een opleidingsdiploma. Daar waren voor- en tegenstanders hoorbaar. Bij de vraag van de vakbonden over meer reiskosten was het opvallend dat meerdere ondernemers dat reeds uitkeerden. Men vond dit logisch. Helaas neemt SIEV niet deel aan de CAO-onderhandelingen. Maar het is goed te zien dat standpunten kunnen worden besproken en overwogen. Dat sterkt onze visie en toekomstige positie Ook daarom moeten we onze ambitie waarmaken om een branchevereniging met 500 leden te worden”.

Na een toetsing ontvangt het schoonmaakbedrijf het SIEV-Keurmerk voor de duur van drie  jaar. “Het is belangrijk dat leden inzien dat het SIEV- keurmerk ‘Schoon’ jaarlijks wordt gecontroleerd. Dit betekent dat je bij Europese aanbestedingen een geldig Keurmerk hebt. Het Keurmerk ‘Glas en Gevel’is in samenspraak met onder meer een veiligheidsdeskundige de nieuwe maatvoering van deskundigheid. Er is opnieuw gecertificeerd via Cetradex waarmee we ook het MVO Keurmerk direct lanceren. Deze keurmerken hebben een grote meerwaarde omdat ze gecertificeerd zijn en de goedkeuring van SIEV hebben verkregen”, concludeert Paul Fok.

Bert van Boggelen hield tijdens de ALV een lezing over de meerwaarde van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Ook kwamen aspecten over werkdruk en personeelsschaarste aan bod.  “Op de ‘Code’ werd positief over gereageerd”, zegt Paul Fok. “Veel leden hebben de ‘Code’ ondertekend en andere overwegen dit te gaan doen. Ik was blij met zijn verhaal. Het gaf ook een goede indruk over bepaalde ontwikkelingen in de branche. Na de lezing is met meerderheid van stemmen besloten de Code als verplicht onderdeel aan SIEV toe te voegen. Waarbij wij een ieder zullen helpen en overtuigen de Code te ondertekenen.