085 - 210 11 20 bestuursbureau@siev.nl

De vastleggingen van de cao-onderhandelingen zijn bekend. De cao-commissie onder leiding van Achint Atwal (Balans) van de branchevereniging SIEV heeft dit jaar uitgebreid vooraf kunnen spreken met het onderhandelteam.

Voorzitter Paul Fok heeft tevens met de vakbond vooraf kunnen spreken en werd tijdens de onderhandelingen dagelijks door Rob Rommelse (directeur Schoonmakend Nederland) op de hoogte gebracht. De beschietingen vanuit de vakbonden waren vooraf stevig zodat een makkelijk resultaat alvast niet haalbaar zou zijn.

Maar wat betekent de uitkomst nu voor de branche?

Paul Fok: “Na de grote en pijnlijke correctie dit jaar, welke noodzakelijk was om de sedert decennia opgelopen loonachterstand weg te werken, vroegen onze leden via de commissie om ademruimte. Een goed betaald loon wat betaalbaar zou blijven voor opdrachtgevers. Tevens vroeg de commissie om een stabilisering van de eindejaarsuitkering (welke liefst in het basisloon zou worden opgenomen), maar men was dan wel bereid om deels tegemoet te komen aan de reiskosten. Ook vroeg de commissie een andere ziekteverzuimregeling en minder regels in de cao zoals 1 mei, opkomstvergoeding en het eeuwige gedoe rondom artikel 38. Als SieV zien we daar veel van terug in het resultaat”.

Stijging

SIEV gaat daarbij niet juichend door de straat. Het loon in loongroep 1, in 2023 met 87% van de ongeveer 117.000 schoonmakers de absoluut grootste groep, stijgt vanaf 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2026 met ruim 9 procent. De verhoging is daarbij in 2025 iets lager dan in 2026, maar daar komt in 2025 wel het cadeau van een loyaliteitsbonus van 1.000 euro bruto, pro ratio weliswaar, aan ongeveer 20.000 medewerkers (de groep die 20+ jaar in de branche zit) bovenop.

Fiscus

Een bedrag ergens tussen de 10 en 15 miljoen euro, de fiscus zal dankbaar haar hand ophouden, en werkgevers mogen ‘eenmalig’ 0,6% extra aan het RAS hiervoor  overboeken zodat de kosten wel eerlijk over de bedrijven worden uitgesmeerd.

Paul Fok: “De extra reiskosten van 0,14 ct voor kilometers tussen 10 en 30 enkele reis hoeft dan weer niet altijd verhogend te werken. Het mkb zit wat dat betreft dichter op het werk”.

“De vraag is wat er dan met de eindejaarsuitkering gaat gebeuren welke veelal als reiskosten netto kon worden uitgekeerd. Dat wordt dan opeens een groter bedrag bruto, weer fijn voor de fiscus maar niet voor werknemer en voor een werkgever.”

Bedragen

Paul Fok vervolgt:” Al met al zijn het stevige bedragen die uiteindelijk na de eerdere voorstellen best goed onderhandeld zijn maar nog steeds zo maar weer een jaarlijkse 4 procent kostenverhoging zal kunnen betekenen. Terwijl dit nog steeds geen extra mensen zal aantrekken, de interesse in het vak is al jaren tanende. De verhoging kun je feitelijk niet uitkeren aan medewerkers die je niet hebt maar kun je wel anders investeren”.

Investeren

“Het investeren in software, mechanisatie en robotisering is voor het mkb lastig, ook met de mogelijk extra ruimte. We gaan de oplossing zoeken in de samenwerkingen met leveranciers rondom deze activiteiten. We bemerken dat deze groep begaan is met het mkb en in tegenstelling tot banken wel bereid zijn financieel mee te denken.”

Onderhandelingen

SIEV is nog steeds geen onderhandelende partij maar vindt het ook vervelend dit telkens te moeten benoemen. “Men spreekt over positieve acties om de sector aantrekkelijker te maken. Maar betrekt dan weer niet een partij van 200+ verenigde bedrijven”, haalt Fok aan. “Als SIEV doen we er alles aan om de banden met alle stakeholders te verbeteren en te versterken. We beseffen dat tijdens de onderhandelingen de positieve kracht van SIEV niet hoeft te worden meegenomen. Maar als je de branche verder volwassen en aantrekkelijk wilt maken; waarom bedenk je dan niet dat het verder betrekken van SIEV ook gewoon een meerwaarde kan zijn? Maar feitelijk kent iedereen ons standpunt nu wel. Laten we als SIEV zelf vooral opbouwend kijken, de kracht van echte ondernemers”.

Opbouwend

In de nieuwe cao staan nog veel meer goede en vooral opbouwende zaken. Een basisopleiding specialisme, een versterking van de werkgesprekken (Het SieV keurmerk is daar zelfs op ingericht), de basisopleiding leidinggevende per 1-1-2025 voor nieuwe instromers en een hernieuwd onderzoek naar ziekteverzuim. Allemaal zaken waar de slogan ‘Schoonmaken is een Vak’ op van toepassing is.

Verbeterd

De commissie cao van SieV als ook de voorzitter complimenteerde dan ook direct de onderhandelende partijen. Paul Fok:” Negatief zijn kun je altijd maar brengt ons ook niet verder. De contacten zijn sterk verbeterd en we zien van onze inbreng ook zaken terug. We beseffen goed dat men aan beide kanten het beste wil bereiken, als mkb zitten we ook vaak aan beide kanten van de lijn. Deze cao is voor het mkb een mooie uitdaging”.

Marges

De onderhandelaars hebben binnen de marges een goed resultaat bereikt”, concludeert Paul Fok. “Met de nieuwe cao is ook duidelijkheid gecreëerd en rust voor de komende twee jaar. Een periode waarin we de sector deels zullen veranderen via robotisering, mechanisering, automatisering en digitalisering. Een periode van buikpijn én nieuwe kansen. En laat nu juist daar de kracht van het mkb liggen”.