085 - 210 11 20 bestuursbureau@siev.nl

“Het Keurmerk ‘Glas en Gevel’ van SIEV is in samenspraak met onder meer een veiligheidsdeskundige de nieuwe maatvoering van deskundigheid.

Er is opnieuw gecertificeerd via Cetradex waarmee we ook het MVO Keurmerk direct lanceren. Deze keurmerken hebben een grote meerwaarde omdat ze gecertificeerd zijn en de goedkeuring van SIEV hebben verkregen. 

“Wanneer men wil onderscheiden in de markt moet een bedrijf aan het keurmerk te voldoen’, aldus Maurice Rutgrink namens de Keurmerk-commissie van SIEV.  “Alleen glazenwassers-bedrijven die lid zijn van SieV kunnen het certificaat Glas & Gevel behalen, daarvoor moeten zij onder andere aan de onderstaande bepalingen voldoen”.

Het betreft:

  • Opvolgen van brancheafspraken op het gebied van veilig werken op hoogte, zoals vastgelegd in de branche Risico-Inventarisatie en evaluatie, zodat de veiligheid van alle relevante aspecten van het werk geregeld zijn.
  • Aan alle technische aspecten voor veilig werken op hoogte moet worden voldaan.
  • Een organisatie moet kunnen aantonen dat de object gebonden Risico-Inventarisatie & Evaluaties actuele informatie bevatten. (RI&E is gratis op te vragen bij via het mailadres  bestuursbureau@siev.nl)
  • Het glazenwassersbedrijf moet kunnen aantonen dat medewerkers bij indiensttreding een instructie krijgen op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu.
  • Het glazenwassersbedrijf moet instructie geven aan medewerkers en onderaannemers over regels en voorschriften die gelden op het object van de opdrachtgever voordat met de werkzaamheden gestart wordt.
  • Keuren, registreren en identificeren van installaties: Werkzaamheden worden uitgevoerd met veilige installaties. Dit geldt ook voor installaties van de opdrachtgever.
  • Verstrekken en toezicht houden op het gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen.
  • De organisatie zorgt er voor dat uitvoerende glazenwassers aantoonbaar vakbekwaam zijn.