085 - 210 11 20 bestuursbureau@siev.nl

Toelichting bij eindrapport RAS ‘Onderzoek oplopende leeftijd’ in relatie tot werklast en productiviteit

 In opdracht van sociale partners heeft RAS een onderzoek laten uitvoeren met de vraag of met de oplopende leeftijd van schoonmakers de werklast voor schoonmakers toeneemt en de productiviteit afneemt. Dit onderzoek is de afgelopen periode uitgevoerd door Déhora. Inmiddels is het eindrapport opgeleverd, dat hier te downloaden is.

Het onderzoek van Déhora bestond uit literatuuronderzoek, expertinterviews, focusgroepen met schoonmakers en glazenwassers uit verschillende subbranches, roosteranalyse en een (beperkte) tijdstudie. Hoewel de werklast in de schoonmaak algemeen als hoog wordt ervaren, de fysieke belastbaarheid met de jaren afneemt en de klachten toenemen, is uit het onderzoek niet de conclusie te trekken dat de productiviteit van oudere werknemers afneemt. Dit betekent niet dat deze relatie er ook niet is; hij is alleen in dit onderzoek niet aangetoond. Door het relatief kleine aantal deelnemers aan het onderzoek en de mogelijke invloed van het healthy worker effect kan niet uitgesloten worden dat er over de hele schoonmaak- en glazenwassersbranche toch een leeftijdseffect op de productiviteit bestaat.

 

Om die reden bevat het rapport geen aanbevelingen die specifiek op oudere medewerkers gericht zijn. Gezien de hoge werklast in de schoonmaak, is het voor alle schoonmakers belangrijk om de werklast te verminderen. De aanbevelingen staan in onderstaand schema samengevat. In het rapport zijn deze verder uitgewerkt.

 

Hoewel de aanbevelingen niet geheel verrassend zijn, valt er in de sector op deze punten nog veel te verbeteren. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, het schoonmaakbedrijf en de schoonmakers.