085 - 210 11 20 bestuursbureau@siev.nl

SIEV-Keurmerk

Het SIEV-Keurmerk praktisch

 

Wil je het Keurmerk aanvragen? Stuur een e-mail naar bestuursbureau@siev.nl.

Na de toetsing ontvangt het schoonmaakbedrijf het SIEV-Keurmerk.

Het SIEV-Keurmerk heeft een jaarlijkse controle waarmede tevens voldaan wordt aan de eisen van Europese Aanbestedingen.

 

 • Klik hier voor de checklist zodat je zelf kunt beoordelen of je in aanmerking komt voor het SIEV-keurmerk.
 • Klik hier voor een voorbeeld rapportage dat je ontvangt als je het SIEV-keurmerk hebt aangevraagd.
 • Klik hier voor een voorbeeld certificaat als het SIEV-keurmerk hebt behaald.

Meer weten?  

 • 4 SIEV-Keurmerk peilers
 • Onderdelen SIEV-Keurmerk
 • Veelgestelde vragen
  • Welke erkende keurmerken zijn er?
  • Is het SIEV-Keurmerk verplicht?
  • Wat is het verschil tussen het oude SIEV-Keurmerk en het nieuwe SIEV-Keurmerk?
  • Verschillen tussen oude en nieuwe SIEV-Keurmerk
  • Is het oude SIEV-Keurmerk nog wel geldig?
  • Wie verzorgt voor SIEV de keuringen?
  • Waarom worden er praktijkaudits gedaan bij projecten?
  • Waarom worden medewerkers betrokken bij de audit?
  • Wat is de meerwaarde van het SIEV-Keurmerk voor onze medewerkers?

Scroll heen en weer door ondergaande vragen en antwoorden.

4 SIEV-Keurmerk peilers

 

Het SIEV-Keurmerk is gebaseerd op 4 pijlers:

 

 1. Resultaat: Na uitvoering van de werkzaamheden wordt er getoetst op de kwaliteit van uitvoering van de werkzaamheden, conform de afspraken in het werkprogramma of opleverstaat. Juiste frequentie en methode.
 2.  

 3. Processen: Voor en tijdens de uitvoering wordt getoetst of het resultaat op een verantwoorde manier bereikt is. Wordt er technisch, hygiënisch, maatschappelijk, arbotechnisch verantwoord en niet onnodig milieuonvriendelijk gewerkt.
 4.  

 5. De mens achter de schoonmaak: Met een vragenlijst wordt door de opdrachtgever antwoord gegeven op kernvragen, zoals hoe wordt intern veiligheid, vakbekwaamheid, inwerken, opleidingen, kwaliteit, communicatie en gezondheid geborgd?
 6.  

 7. Administratie: Ieder bedrijf moet kunnen terugvallen op een gedegen vorm van het voeren van administraties. Van salaris tot inkoop, van sales tot autopark. Veel bedrijven hebben dat op orde met een ISO 9000- of NEN4400-certificaat. Als zij dit kunnen laten zien aan de inspecteurs, vervallen een aantal inspectiepunten. Zij zijn al gecontroleerd door derden. Dubbel werk is onnodig vinden wij.

Onderdelen SIEV-Keurmerk

 

Audit van de organisatie Audit van het proces Kwaliteitsmeting
01. Organisatie 07. Werkkast / materiaal / middelen 13. Meting op basis van LOSK-QMS
02. Financieel 08. Wasprocedure
03. Transparantie dienstverlening 09. Logboeken en VIB-bladen
04. Personeel 10. Persoonlijke beschermingsmiddelen
05. Veiligheid 11. Schoonmaakmiddelen
06. MVO 12. Medewerkers interviewen op kennis en kunde en beoordelen op representativiteit

Welke erkende keurmerken zijn er?

 

Er zijn twee erkende keurmerken in de schoonmaakbranche; te weten van de twee gevestigde brancheverenigingen:

 1. Keurmerk Schoon van Schoonmakend Nederland, veelal gericht op de grotere schoonmaakbedrijven
 2. SIEV-Keurmerk van SIEV (Schoonmaken Is Een Vak), die zich focust op het MKB binnen de schoonmaakbranche.

Beide verenigingen hebben een erkend en geregistreerd keurmerk voor hun leden. Deze keurmerken worden erkend door de meeste adviesbureaus. Ook zijn deze keurmerken onderdeel van nationale en Europese aanbestedingen. Ze zijn solide en erkend en de audits worden gedaan door externe bedrijven die geregistreerd staan bij de grotere certificeringsbedrijven zoals Veritas, Kema en Cetadrex.

Is het SIEV-Keurmerk verplicht?

 

Voor SIEV-leden is het SIEV-Keurmerk niet verplicht. Het is aan iedere ondernemer zelf om te bepalen of je het SIEV-Keurmerk wilt behalen.

Wat is het verschil tussen het oude SIEV-Keurmerk en het nieuwe SIEV-Keurmerk?

 
Voor het nieuwe SIEV-Keurmerk geldt dat deze drie jaar geldig is in plaats van twee jaar zoals bij het oude SIEV-Keurmerk.

In het eerste jaar wordt er één audit gehouden. Tijdens deze audit wordt eerst op kantoor geauditeerd en daarnawordt op dezelfde dag bij één van uw projecten praktijkaudit gedaan.

In het tweede én in het derde jaar worden er drie locaties geauditeerd (allen op dezelfde dag).

Zo wordt u gedurende de looptijd van het SIEV-Keurmerk (3 jaar) ook drie keer geauditeerd. Elk jaar één keer. De praktijkaudits worden vanzelfsprekend op uw agenda afgestemd.

Verschillen tussen oude en nieuwe SIEV-Keurmerk

 

Oude SIEV-Keurmerk Nieuwe SIEV-Keurmerk
2 jaar geldig 3 jaar geldig
1 x per 2 jaar een audit 1 x per jaar een (praktijk)audit
Audit 47 punten – betrekking op organisatie Audit 30 punten – betrekking op organisatie en procesevaluatie en kwaliteitscontrole op locatie
Geen betrokkenheid van medewerkers Medewerkers worden betrokken bij audit
Audit door Keurmerk Nederland Audit door Qualis Insight namens Cetradex
Beheer en uitgifte onder verantwoordelijkheid van Keurmerk Nederland Beheer en uitgifte onder verantwoordelijkheid van SIEV

Is het oude SIEV-Keurmerk nog wel geldig?

 

Heeft jouw schoonmaakbedrijf het SIEV-Keurmerk voor 1 juni 2023 behaald, dan blijft het onverminderd van kracht voor de looptijd van 2 jaar.

Wie verzorgt voor SIEV de keuringen?

Qualis Insight verzorgt namens Cetradex, een geaccrediteerd bedrijf, voor ons de keuringen. Qualis Insight is een onafhankelijk kwaliteitsbureau. Zij verzorgen kwaliteitsmetingen in de schoonmaak met het LOSK-QMS meetsysteem, verzorgen audits voor het Keurmerk Verantwoord Schoon van Stichting Landelijk Orgaan Schoonmaakkwaliteit (LOSK) en nu ook voor het SIEV-Keurmerk.

Zij zijn geen eigenaar van de genoemde keurmerken maar verzorgen de audits en adviseren na de audit of het keurmerk wel of niet gegeven mag worden. Door hun onafhankelijkheid hebben zij geen commercieel belang bij het toekennen of afwijzen van een keurmerk voor de geauditeerde organisatie. De onafhankelijkheid geldt ook voor kwaliteitsmetingen die door hun auditeurs worden gelopen. Zij zullen nooit automatisch een hermeting inplannen, dit wordt alleen ingepland op verzoek van de opdrachtgever of het schoonmaakbedrijf om hier ook geen commercieel belang uit te halen.

Hun auditeurs komen uit de schoonmaakbranche en hebben uitgebreide ervaringen in de schoonmaak en glas- en gevelreiniging. Zij zijn praktisch ingesteld en dit komt terug in de wijze van auditeren. Cetradex houd toezicht op de objectiviteit en wijze van auditeren goed gebeurt door Qualis Insight. Cetradex controleert en staat Qualis Insight bij.

Onpartijdigheid en accreditatie​

De Raad voor Accreditatie (RvA) oefent toezicht uit op de activiteiten van Cetradex Certificatie B.V. met betrekking tot ISO 9001 (sectorcodes 41, 42 en 43), VCA en VCU in diverse bedrijfssectoren. Het registratienummer van Cetradex Certificatie bij de RvA is C617. 

Verder beschikken wij over een College van Toezicht dat bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven en overheid. Dit college oefent toezicht uit op de onpartijdige uitvoering van onze certificatieactiviteiten met betrekking tot ISO 9001, VCA en VCU.

Waarom worden er praktijkaudits gedaan bij projecten?

 
Klanten vinden de schoonmaakkwaliteit op hun eigen locatie een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit die het schoonmaakbedrijf uitstraalt.

Waarom worden medewerkers betrokken bij de audit?

 

Medewerkers zijn het visitekaartje voor het schoonmaakbedrijf, dus als zij het goed doen dan heeft dat een positieve uitstraling naar de klant en het schoonmaakbedrijf.

Wat is de meerwaarde van het SIEV-Keurmerk voor onze medewerkers

 

In de schoonmaakbranche is het belangrijkste kapitaal de medewerkers. Alleen bij ons keurmerk worden juist de medewerkers betrokken bij de keuring en legt de controleur uit aan de medewerkers wat ze al heel goed doen en leert ze vervolgens op welke punten ze nog kunnen verbeteren. Een enorme stimulans en leermoment; ofwel niet afstraffen maar adviseren.

Heb je vragen?

Neem contact met ons op.

N I E U W S

Wil je op de hoogte zijn van alle belangrijke informatie, op de hoogte blijven van ontwikkelingen? Download dan onze SIEV-app.

CONTACT

SIEV Branchevereniging Schoonmaak
Stadsplateau 7-8.22
3521 AZ  UTRECHT

T. 085 – 210 11 20
E. bestuursbureau@siev.nl

Klik hier voor onze privacy policy

Copyright (C) SIEV 2023